O programu

Evropský program „Cheese it´s Europe“

Zemědělství spolu se zemědělsko-potravinářskou výrobou zaujímá stále významnější úlohu v rámci evropské politiky. Kromě toho, že představuje jeden z významných pilířů ekonomiky EU, je schopné vytvářet i nová pracovní místa a investice v oblasti výzkumu a vývoje. Jeho hlavním cílem je pak lépe obstát oproti konkurenci a ještě více se přiblížit stále náročnějšímu očekávání spotřebitelů.
Zemědělství musí prodělat svůj vývoj a pokrok. Nejen ve smyslu finálních vlastností produktu, ale také v oblasti jeho výrobních procesů. Cílem je produkovat kvalitní a bezpečné produkty, vyrobené s přihlédnutím k dalším aspektům, jakými jsou například životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat.

na strone CZ

Pochopení nutnosti této změny společně s integrací koncepce kladoucí si za cíl vyšší etiku, udržitelnost a modernizaci v zemědělském odvětví, může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti, výnosů a přilákat nové pracovní síly. Tyto změny pak přinesou prospěch nejen pro pracovníky v odvětví, ale především pro spotřebitele.

Značky kvality, mezi které patří DOP, IGP a STG, jsou synonymem vysoce kvalitních zemědělsko-potravinářských výrobků ze států Evropské unie a garantují výše zmíněné hodnoty. Důležité je, aby se spotřebitelé s těmito označeními seznámili a dokázali odlišit kvalitní evropské výrobky. To je také hlavní cíl informačního a propagačního programu z iniciativy třech italských potravinářských konsorcií:

• Konsorcium výrobců sýra Parmigiano Reggiano
• Konsorcium pro ochranu sýra Asiago
• Konsorcium pro ochranu sýra Gorgonzola DOP

 Stěžejními produkty tohoto programu pak jsou:
• Sýr s názvem Parmigiano Reggiano DOP
• Sýr s názvem Asiago DOP
• Sýr s názvem Gorgonzola DOP

Program bude trvat tři roky (2016 – 2019) a bude probíhat v Rakousku, Polsku, České republice a v Maďarsku. Program chce především seznámit spotřebitele i pracovníky s vlastnostmi a výhodami, které poskytuje označení kvality, a chce také využít věhlasu těchto výrobků a představit je jako „velvyslance“ produktů s označením DOP. Program bude podpořen PR kampaní zaměřenou na zákazníky i maloobchod a prezentací v tisku a na webu.

×

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Souhlasím s využitím poskytnutých údajů pro účely uvedené na stránce. Poučení ochraně osobních údajů